قوانین و مقررات

قوانین و مقررات


1- حجاب برای بانوان چادر یا مقنعه و مانتو بلند در موسسات الزامی است

 


2- در صورت به حد نصاب نرسیدن کلاس, آن کلاس ادغام یا شهریه استرداد می شود


 

3- استرداد شهریه و جابه جایی کلاس بعد از شروع کلاس به  هیچ عنوان طبق ماده 29 آیین نامه ثبت نام و تکمیل فرم 6 صورت نمی گیرد ,  تکمیل فرم 6 در هنگام ثبت نام الزامی می باشد


 

4- شرایط ثبت نام ترم جدید نمره قبولی 200 از 300 و دریافت کارنامه و شرکت درآزمون پایان ترم می باشد
اما در یک ترم اگر نمره 180 تا 200 کسب شود , به صورت مشروط می تواند وارد ترم بعد شود ولی در صورت کسب نمره 180 تا 200 در ترم بعد مردود اعلام خواهد شد.


 

5-آزمون پایان ترم توسط دبیر صورت گرفته خواهد شد و عدم حضور دانش پژوه نمره صفر محسوب میشود و  fail  اعلام می گردد


 

6- نمره پایان ترم, شامل نمره کتبی پایان ترم , میان ترم و کلاسی می باشد.


 

7- میان ترم به عهده خود دبیر است.


 

8-  موسسه هیچ گونه مسؤلیتی در خصوص ایاب و ذهاب و عدم حضور دانش پژوه در کلاس ندارد


 

9- هیچ گونه پیام یا پیغام تلفنی از طرف مسؤلین به دانش پژوهان داده نخواهد شد


 

10-  ورود و خروج دانش پژوه از کلاس همراه با دبیر کلاس صورت گیرد


 

11- از هنگام نواختن زنگ کلاس تا پایان, هیچ یک از اولیا اجازه صحبت با دبیر و اتلاف وقت کلاس را ندارد


 

12- قبل از ورود به موسسه گوشی همراه خود را خاموش نمایید , در غیر این صورت طبق قانون رفتار خواهد شد


 

13- روز های تعطیل موسسه , روز های تعطیل رسمی کشور و روز جهانی کار و کارگر می باشد


 

14- کلیه دانش پژوهان موظفند برنامه آموزشی در هر ترم را به رویت اولیاء برسانند


 

15- هرگونه عکس و فیلم برداری در کلاس ها و محیط موسسه ممنوع می باشد


 

16- نرخ شهریه هر سال طبق مصوبه آموزش و پرورش دریافت می شود و هیچ فردی از عوامل اجازه دریافت شهریه اضافی را ندارد.


 

17- مسؤلین و دبیران بر اساس اصل احترام و تکریم شخصیت  انجام وظیفه می نمایند و  رعایت این  قاعده از طرف اولیا و  دانشجویان الزامی می باشد


 

18- هنگام نواختن زنگ, دانشجویان موظفند از کلاس خارج شوند و ساعت هر کلاس 90 دقیقه است


 

19- زنگ استراحت دبیران 15 دقیقه است و بعد از نواختن زنگ, دبیر موظف است در کلاس حاضر شود


 

20- در بین ساعات کلاس دانش پژوه حق خارج شدن از کلاس را ندارد


 

21- در صورت داشتن 4 جلسه غیبت 5 نمره از آزمون پایان  ترم کسر می گردد و بیش از 5 جلسه غیبت بدون مجوز, رایانه دانش پژوه را  مردود اعلام می نماید.


 

22- کارنامه پایان ترم  در جلسه سوم ترم بعد,داده خواهد شد


 

23- به هیچ وجه شهریه ترم قبل برای ترم بعد محاسبه نخواهد شد


 

24- در صورت غیبت در آزمون پایان ترم , موسسه هیچ آزمون دیگری برگزار نخواهد کرد


 

25- آزمون تعیین سطح مربوط به دانش پژوهان بیش از 2 ترم وقفه تحصیلی می باشد


 

26- موسسه هیچ گونه قرار دادی با آژانس , داخل و خارج شهر ندارد و ایاب و ذهاب دانش پژوه بعهده اولیا است


 

27- همراه داشتن برنامه کامپیوتر و کارت شناسایی در هر جلسه کلاس الزامی است

 


28- والدین اجازه ورود به محیط آموزشی یا کلاس را ندارند

 


29- دانش آموزان مدارس ابتدایی با رتبه خیلی خوب و  متوسطه اول و دوم با معدل 18 تا 20 از 30 درصد تخفیف و معدل های کمتر از 18  از 20 درصد تخفیف ( طبق جدول زمان بندی می توانند ) برخوردار شوند


 

30- تعداد جلسات در کلیه سطوح 18 جلسه است و در جلسه آخر,  آزمون پایان ترم برگزار می گردد .


 

31- در نیمه هر ترم تا پایان همان ترم , ثبت نام ترم بعدی  صورت می گیرد و بر اساس کد دانشجو برنامه کلاس جدید اعلام می گردد و حق  تقدم با افرادی است که شهریه پرداخت و برنامه دریافت می کنند و دانش  پژوهانی که در کلاس حاضر نشده اند, موسسات هیچ تعهدی ندارند


 

32- کلیه دانش پژوهان باید با حضور دبیر مربوطه به کلاس  وارد و با دبیر از کلاس خارج شوند و مسؤلیت کلاس از ابتدا تا انتها با دبیر  مربوطه می باشد


 

33- 15 دقیقه تاخیر از شروع هر کلاس , حضور و غیاب  توسط دبیر و مسؤلین موسسه صورت می گیرد و غیبت محاسبه می شود ولی دانش پژوه  می تواند در کلاس حضور داشته باشد


 

34- کلیه دانش پژو هان باید 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در  موسسه حاضر و اولیا محترم 10 دقیقه قبل از اتمام کلاس ( طبق برنامه  کامپیوتر) می توانند جهت ایاب و ذهاب فرزندانشان حضور داشته باشند


 

35- کلیه اولیا و دانش پژوهان موظف هستند تلفن ثابت منزل  وتلفن همراه یک نفر از اولیا را به مسؤلین موسسه جهت تماس ضروری اعلام  نمایند