مشاوره تحصیلی و علمی

مشاوره تحصیلی و علمی

  • با بهره گیری از تجربیات و نظارت مدیران و مشاوران 30 ساله آموزش پرورش گلپایگان و تهران
  • مشاوره برای دانشجویان موسسات رایگان می باشد
  • زمان پاسخدهی به سئوالات از 2 تا 7 روز می باشد.